top of page
דיון מקצועי - אפליקציית MaaS
בתאריך 10.02.2021  בין השעות 10:00-11:00 נערוך דיון מקצועי בנושא אפליקציות MaaS בישראל.
במהלך המפגש נציג דוגמאות לאפליקציות MaaS מהעולם ובעיקר, נשמע את חוות דעתן של חברות שירותי ה-mobility בנושא התממשקות לפלטפורמה האפליקטיבית המשותפת.
בעקבות תובנות שיעלו במפגש - נגיש את חוות דעתנו לגורמי הממשל הרלוונטיים.
הזמנה_אפליקצייתMaaS.jpg

לצפייה בהקלטת המפגש >> כאן <<

02\2021

מכתב רשמי - אפליקציית MaaS

מכתב רשמי שהעברנו למנכ"ל "נתיבי איילון" ומנכ"ל משרד התחבורה ובו עיקר ההמלצות שעלו בדיון.

02\2021

ניר עמדה

ניר העמדה שכתבנו לאור תוצרי הדיון.

02\2021

מצגת הדיון

מצגת הליווי וחומרי הרקע לדיון.

02\2021

סיכום הדיון

מסמך סיכום הדיון שהופץ מטעמנו.

bottom of page