top of page

סדנת מעסיקים #5
תחבורה חכמה בארגונים
יום ה' 14.01.2021
10:00-12:00 

עולם היוממות חווה בשנים האחרונות מהפכה אמתית - מעבר מהסתמכות בעיקר על רכבים פרטיים לטובת הגעת עובדים למקום העבודה לשימוש בטכנולוגיות חדשניות המאפשרות תכלול מקיף של עולם הסעת העובדים. סדנת המעסיקים שלנו חשפה מעסיקים רבים לפתרונות הקיימים כבר היום בשוק הישראלי לנושא, מנתה את מגוון השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה לקדם שינוי מורכב כל כך וכן חשפה דרכים שונות לבצע את הטמעת השינוי בקרב המעסיקים בישראל. 

הזמנה חדשה, שעתיים.jpg

להקלטת הסדנה << כאן >>

01\2021

קיט מקצועי - שירותי תחבורה חכמה לארגונים

הקיט המקצועי שהעברנו למשתתפי הסדנה אשר מכיל מידע ואנשי קשר מטעם חברות התחבורה החכמה בישראל.

01\2021

סיכום הסדנה - Future Mobility IL

סיכום תוצרי הסדנה והדיון המשותף.

01\2021

מצגת הסדנה - Future Mobility IL

מצגת Future Mobility לסדנת המעסיקים הכוללת נתוני נסיעות במרכז ובפריפריה וסוקרת את מצג היוממות בישראל.

01\2021

תקציר מצגת - איילה צורף

תקציר המצגת מהסדנה אשר הכוללת הצגה של דרכי ההטמעה של שינויים במערך היוממות בחברות וארגונים גדולים.

01\2021

מצגת - רמי יוסף

מצגת מהסדנה הכוללת את בחינת העלויות של החזקת רכבי פרטיים ורכבי ליסינג עבור מעסיקים ומציעה שיטות שונות להתמודד עם הטמעת שינויים במערך היוממות מבחינה כלכלית ומבחינת שביעות רצונם של העובדים.

bottom of page