top of page

מחקר מאת Future Mobility IL:

מד הפקק

מודד כמה זמן אנחנו מבזבזים בפקקים – ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית

20 מסלולים נבחרו לפי נתוני היוממות שפרסם הלמ"ס.

הנתונים נדגמים בכל יום בשעה 08:00 בבוקר ומייצגים ממוצע שבועי של מספר הדקות החולפות

מהיציאה מנקודת המוצא ועד ההגעה ליעד.

מד פקק

Analyzing the data
השוואה נובמבר 19 - נובמבר 20
Waiting for a Bus
הגעה לאזורי תעסוקה נבחרים בסגר ה-3
Bar Chart
מצגת מד פקק
Sunset
הגעה לאזורי תעשייה פריפריאליים

המידע מופק בסיוע של הסדנא לידע ציבורי

מד - נתונים

הגדרות הנתונים

זמן בפקק: ההפרש בין משך המסלול בשעה 8:00 בבוקר לבין משך המסלול המינימלי שנמדד בשעות שאינן עמוסות.

מקדם זמן - תחבורה ציבורית / רכב: משך המסלול בתחבורה ציבורית חלקי משך המסלול ברכב.

זמן נסיעה - רכב: משך הנסיעה ב-8:00 בבוקר מנק' היציאה ועד להגעה ליעד.

זמן נסיעה - תחבורה ציבורית: משכו הכולל של המסלול, הכולל הליכה מנק' המוצא אל התחנה והליכה מהתחנה ליעד. אינו כולל זמן המתנה.

מד - הגדרות

פרסומים

מד - בתקשרת

03\2021

סיוט התחבורה הציבורית בפריפריה

כתבה מ-YNET המציגה את נתוני המדידה שלנו להגעה לאזורי התעשייה בפריפריה ואת הפער בין שימוש בתחבורה ציבורית לרכב פרטי, העומד על ממוצע של פי 2.35.

11\2020

הניסוי בבני אדם נמשך - הצפיפות באוטובוסים ממשיכה לעלות

כתבה מ-YNET המתעדת את המשך הצפיפות בתחבורה הציבורית בישראל ואת השיפור המועט שהתרחש בה, תוך עריכת השוואה בין נובמבר 2019 לנובמבר 2020.

07\2019

מד פקק - כמה זמן אנחנו מבזבזים על הכביש?

כמה זמן אנחנו מבזבזים בכל בוקר בפקקים והאם השימוש בתחבורה ציבורית יכול לחסוך לנו בזמן? בדיקה מקיפה של 20 נקודות בכל הארץ.

bottom of page