מחקר מאת Future Mobility IL:

מד הפקק

מודד כמה זמן אנחנו מבזבזים בפקקים – ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית

20 מסלולים נבחרו לפי נתוני היוממות שפרסם הלמ"ס.

הנתונים נדגמים בכל יום בשעה 08:00 בבוקר ומייצגים ממוצע שבועי של מספר הדקות החולפות

מהיציאה מנקודת המוצא ועד ההגעה ליעד.

נתוני המד

5 בינואר - 9 בינואר, 2020:

המידע מופק בסיוע של הסדנא לידע ציבורי

 

הגדרות הנתונים

זמן בפקק: ההפרש בין משך המסלול בשעה 8:00 בבוקר לבין משך המסלול המינימלי שנמדד בשעות שאינן עמוסות.

מקדם זמן - תחבורה ציבורית / רכב: משך המסלול בתחבורה ציבורית חלקי משך המסלול ברכב.

זמן נסיעה - רכב: משך הנסיעה ב-8:00 בבוקר מנק' היציאה ועד להגעה ליעד.

זמן נסיעה - תחבורה ציבורית: משכו הכולל של המסלול, הכולל הליכה מנק' המוצא אל התחנה והליכה מהתחנה ליעד. אינו כולל זמן המתנה.

 

פרסומים

 

11\2020

הניסוי בבני אדם נמשך - הצפיפות באוטובוסים ממשיכה לעלות

כתבה מ-YNET המתעדת את המשך הצפיפות בתחבורה הציבורית בישראל ואת השיפור המועט שהתרחש בה, תוך עריכת השוואה בין נובמבר 2019 לנובמבר 2020.

11\2020

הבדלים בנתוני התנועה בין תחבורה ציבורית ופרטית - אזורי תעשייה פריפריאליים

בחינת דרכי ההגעה לאזורי תעשייה המצויים בפריפריה באמצעות רכב פרטי ותחבורה ציבורית.

11\2020

מצגת - השוואת בהגעה למקומות תעסוקה נבחרים ברכב פרטי ותחבורה ציבורית

מצגת השוואתית שהצגנו בדיון בנושא המשווה את יכולת ההגעה למקומות עבודה נבחרים באמצעות רכב פרטי או תחבורה ציבורית במהלך הסגר השלישי של משבר הקורונה.

11\2020

השוואה נובמבר 2019 - נובמבר 2020

השוואה שערכנו לבחינת מצבה של התחבורה הציבורית ביחס לרכבים הפרטיים.

09\2019

מצגת המד

מצגת בה מתוארת המתודולוגיה על פיה מתנהלת ההשוואה במסגרת "מק פקק".

07\2019

מד פקק - כמה זמן אנחנו מבזבזים על הכביש?

כמה זמן אנחנו מבזבזים בכל בוקר בפקקים והאם השימוש בתחבורה ציבורית יכול לחסוך לנו בזמן? בדיקה מקיפה של 20 נקודות בכל הארץ.

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4