top of page

חולץ פקקים

הכנסים שלנו נועדו לאגד את כלל הגורמים המשפיעים במשק במטרה לנהל דיון ער אודות הפתרונות הטכנולוגיים והרגולטוריים לאתגרי השוק תחבורה בישראל.

כנס חולץ פקקים הוא כנס דו שנתי המאגד את כלל בעלי העניין והגורמים המשפיעים על משק התחבורה הישראלי לדיון מעמיק בנקודות העיקריות מתוך התכנית לחילוץ ישראל מהפקקים מאת Future Mobility IL. התכנית מאגדת רעיונות שונים, מבוססת מחקרים מהארץ ומהעולם ומציעה אלמנטים חדשניים לפתרון בעיית הגודש בכבישים שישימותם נבחנה בעולם. תכנית מקיפה זו גובשה לאור המלצותיהם של מומחים, בכירים וחוקרים בתעשיית התחבורה. הוצאתה לפועל נבחנה מול הדרגים המקצועיים במשרדים הרגולטוריים על מנת שתוצג בפני מקבלי ההחלטות.
אנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס המספק במה ייחודית לשיח בנושא הפתרונות הטכנולוגיים והרגולטוריים לאתגרי הגודש ולנזקים הרבים שהם גורמים בישראל.

4 כנסים              90 דוברים          מעל 1000 אורחים 

חולץ פקקים - ממשבר להזדמנות

8.6.2021

holets ad 2021 (1).jpg

כנס פיוצ'ר מוביליטי לתחבורה
07.12.2020

WhatsApp Image 2020-10-20 at 10.47.26.jp

 Mobility as a Service - מחלצים את הפקקים
23 בדצמבר 2019

כנס חולץ פקקים 3

פתרונות לפתיחת עורקי התחבורה בישראל
 6 ביוני 2019

כנס חולץ פקקים 2

פתרונות לפתיחת עורקי התחבורה בישראל
10 בדצמבר 2018

כנס חולץ פקקים 1
bottom of page