top of page

סדנת מעסיקים #6
הפחתת גודש התנועה בעזרת מעסיקים
יום ב' 22.11.2021
10:00-12:00 

עולם היוממות חווה בשנים האחרונות מהפכה אמתית - מעבר מהסתמכות בעיקר על רכבים פרטיים לטובת הגעת עובדים למקום העבודה לשימוש בטכנולוגיות חדשניות המאפשרות תכלול מקיף של עולם הסעת העובדים. סדנת המעסיקים שלנו חשפה מעסיקים רבים לפתרונות הקיימים כבר היום בשוק הישראלי לנושא, מנתה את מגוון השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה לקדם שינוי מורכב כל כך וכן חשפה דרכים שונות לבצע את הטמעת השינוי בקרב המעסיקים בישראל. 

1לאתר הזמנה סדנת מעסיקים נובמבר.jpg

11\2021

מצגת הסדנה - Future Mobility IL

מצגת Future Mobility לסדנת המעסיקים הכוללת נתוני נסיעות למעסיקים שהשתתפו וסוקרת את מצב היוממות בישראל.

11\2021

תובנות מרכזיות מהסדנה

נקודות מרכזיות שעלו במהלך הסדנה

bottom of page