סדנת מעסיקים

מרבית הגודש נוצר במהלך זמני ההגעה והיציאה לעבודה. לכן, על מנת לטפל בבעיית הגודש ולקדם MaaS בישראל, אחד הגורמים המרכזיים אותו יש לרתום למהלך הינו המעסיקים הגדולים. פריון העבודה הישראלי נמוך בכ-24% מממוצע

מדינות ה-OECD, כאשר גודש התנועה מהווה מרכיב משמעותי בפער הפריון. מדיניות הגעה ברכב פרטי לבד למקום העבודה אינה ברת קיימא ויש לה השלכות שליליות רבות, הן על הציבור והן על המעסיק (למשל, הוצאות תחבורה וחניה). עידוד המעסיקים ליישם פתרונות חדשים שמפחיתים את הגודש, לא רק ישפרו את מצב הניידות אלא יגבירו את המודעות הציבורית. עובדים בחברות גדולות הם לרב Early-Adopters, והתנסותם במגוון האלטרנטיבות תהווה פתח להטמעה בקרב מרבית הציבור בשלב מאוחר יותר. כמו כן, המעסיקים יוכלו להפחית את הוצאות התחבורה ושיעורי פליטות גזי החממה.

 

בסדנה אקסקלוסיבית זו נדון באתגרים להטמעת אלטרנטיבות תחבורה ופתרונם, נאתר את התמריצים הנדרשים לעובדים ונבין את המחויבות הנדרשת של המעסיק למהלך. כמו כן נדבר על היתרונות המופקים, כיצד ניתן לקבוע מדדי הצלחה והאם נדרשת מעורבות ממשלתית לנושא.

הרשמה ללא עלות
לסדנת מעסיקים בין השעות 15:30-17:00
  • 2

We Work Toha, Yigal Alon 114,

Tel Aviv Israel

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4