top of page

סדנת מעסיקים #1
אלטרנטיבות תחבורה למועסקים
דצמבר 2019

סדנת המעסיקים הראשונה התקיימה בתום כנס "חולץ פקקים" שהתקיים ב-23.12.19 במוזיאון ארץ ישראל שבת"א. לסדנה הגיעו 25 נציגים מ-20 חברות מובילות במשק, לצד יועצים, חברות פרטיות וגורמי ממשל ממשרד התחבורה, הגנת הסביבה, האוצר ומשרד רוה"מ. בסדנה סקרנו את מהפכת התחבורה והשפעת ה-MaaS על מעסיקים, למדנו על יתרונות הקארפול ודרכי ההטמעה בארגון תוך התמקדות בסיפורי הצלחה. כמו כן, הצגנו חלופות נוספות כגון רכב שיתופי והרחבנו על התועלות הצומחות לארגון מהטמעת רכב חשמלי. ברמה האסטרטגית, למדנו כיצד ניתן לבצע סקרים ופיילוטים שמשפיעים על התנהגות העובדים וכן כיצד ניתן להצטרף לפרויקט "דרך ערך" המתמרץ עובדים להמנע מנסיעה יחידנית בשעות העומס.

:בשיתוף
PNG Logo.PNG
דוברים
Uzi.jpg
ניהול ביקושים

מר עוזי לוין

סמנכ"ל חטיבת פרויקטים יזמיים, נתיבי איילון

Noam.jfif
נסיעות שיתופיות

מר נעם רשף

מנהל שיתופי הפעולה של Waze קארפול בישראל

עותק של ori yogev.jpg
מהפכת התחבורה

מר אורי יוגב 

יו"ר Future Mobility IL 

Omer.png
רכב שיתופי

מר עמר שהם

סמנכ"ל פיתוח עסקי, Car2Go

Ronen.jfif
הטמעת רכב חשמלי

מר רונן יבלון

מנכ"ל EVEdge

Ilan.jfif
עיצוב התנהגות נסיעה

מר אילן קציר

מנהל אסטרטגיה, קיימא

תמונות מהסדנה
bottom of page