סיכום סדנת מעסיקים - 17.2.20

דוברים ומצגות
Bird לעסקים

מר יניב ריבלין

מנכ"ל Bird ישראל

המעסיקים החדשים

מר אורי יוגב 

יו"ר Future Mobility IL 

יצירת ערך משותף

מר עידן אורמן 

 Deloitte -שותף ב

עוברים לאמצעים מקיימים

מר אייל סנטו

יועץ לתחבורה אורבנית UMo

One Stop Shop

מר יאיר ברזילי 

מנהל שיווק We.Ride

גיא שר1.jpg
תשתית דיגיטלית לפתרונות תחבורה

מר גיא שר

מנכ"ל Via ישראל

התנעת התהליך בארגון

מר רן ברודר 

מ"מ מנכ"ל Future Mobility IL 

אירה הילל.jpg
הדרך החדשה להגיע לעבודה

מר אריה הילל

מנהל תחבורה Amdocs ישראל

תמונות מהסדנה
סדנת מעסיקים

מרבית הגודש נוצר במהלך זמני ההגעה והיציאה לעבודה. לכן, על מנת לטפל בבעיית הגודש ולקדם MaaS בישראל, אחד הגורמים המרכזיים אותו יש לרתום למהלך הינו המעסיקים הגדולים. פריון העבודה הישראלי נמוך בכ-24% מממוצע

מדינות ה-OECD, כאשר גודש התנועה מהווה מרכיב משמעותי בפער הפריון. מדיניות הגעה ברכב פרטי לבד למקום העבודה אינה ברת קיימא ויש לה השלכות שליליות רבות, הן על הציבור והן על המעסיק (למשל, הוצאות תחבורה וחניה).

עידוד המעסיקים ליישם פתרונות חדשים שמפחיתים את הגודש, לא רק ישפרו את מצב הניידות אלא יגבירו את המודעות הציבורית. עובדים בחברות גדולות הם לרב Early-Adopters, והתנסותם במגוון האלטרנטיבות תהווה פתח להטמעה בקרב מרבית הציבור בשלב מאוחר יותר. כמו כן, המעסיקים יוכלו להפחית את הוצאות התחבורה ושיעורי פליטות גזי החממה.

סדנת המעסיקים הראשונה התקיימה בתום כנס "חולץ פקקים" שהתקיים ב-23.12.19 במוזיאון ארץ ישראל שבת"א. לסדנה הגיעו 25 נציגים מ-20 חברות מובילות במשק, לצד יועצים, חברות פרטיות וגורמי ממשל ממשרד התחבורה, הגנת הסביבה, האוצר ומשרד רוה"מ. בסדנה סקרנו את מהפכת התחבורה והשפעת ה-MaaS על מעסיקים, למדנו על יתרונות הקארפול ודרכי ההטמעה בארגון תוך התמקדות בסיפורי הצלחה. כמו כן, הצגנו חלופות נוספות כגון רכב שיתופי והרחבנו על התועלות הצומחות לארגון מהטמעת רכב חשמלי. ברמה האסטרטגית, למדנו כיצד ניתן לבצע סקרים ופיילוטים שמשפיעים על התנהגות העובדים וכן כיצד ניתן להצטרף לפרויקט "דרך ערך" המתמרץ עובדים להמנע מנסיעה יחידנית בשעות העומס.

סדנת ההמשך השנייה התקיימה ב-17.2.20 במשרדי Deloitte GreenHouse. בה העלנו את החשיבות של יצירת "ערך משותף" אשר שם דגש על יצירת זהות בין המטרות העסקיות לבין הערך החברתי-סביבתי שיוצר הארגון, הדגשנו את מודל המעסיקים החדשים אשר מיישמים פתרונות תחבורה יעילים, מגוונים ויציבים והמשכנו לסקירת החלופות בשוק עם המודלים הנכונים לעסקים לקיימים. בחלק השני של הסדנה העמקנו ביישום אסטרטגי של תוכניות תחבורה והטמעת תוכניות תחבורה יעודיות מתאימות. סיימנו בדיון פורה בו השתתפו מעסיקים, חברות התחבורה ויועצים מהתחום- שכלל שיתוף המצב בקיים, הצפת האתגרים ופירוט דרכי ההתמודדות.

 
  • 2

Mindspace, Rothschild Blvd 45,

Tel Aviv Israel

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4