תמונות מהסדנה הראשונה שהתקיימה ב- 23.12.19

1/14
סדנת מעסיקים

מרבית הגודש נוצר במהלך זמני ההגעה והיציאה לעבודה. לכן, על מנת לטפל בבעיית הגודש ולקדם MaaS בישראל, אחד הגורמים המרכזיים אותו יש לרתום למהלך הינו המעסיקים הגדולים. פריון העבודה הישראלי נמוך בכ-24% מממוצע

מדינות ה-OECD, כאשר גודש התנועה מהווה מרכיב משמעותי בפער הפריון. מדיניות הגעה ברכב פרטי לבד למקום העבודה אינה ברת קיימא ויש לה השלכות שליליות רבות, הן על הציבור והן על המעסיק (למשל, הוצאות תחבורה וחניה).

עידוד המעסיקים ליישם פתרונות חדשים שמפחיתים את הגודש, לא רק ישפרו את מצב הניידות אלא יגבירו את המודעות הציבורית. עובדים בחברות גדולות הם לרב Early-Adopters, והתנסותם במגוון האלטרנטיבות תהווה פתח להטמעה בקרב מרבית הציבור בשלב מאוחר יותר. כמו כן, המעסיקים יוכלו להפחית את הוצאות התחבורה ושיעורי פליטות גזי החממה.

סדנת המעסיקים הראשונה התקיימה בתום כנס "חולץ פקקים" שהתקיים ב-23.12.19 במוזיאון ארץ ישראל שבת"א. לסדנה הגיעו 25 נציגים מ-20 חברות מובילות במשק, לצד יועצים, חברות פרטיות וגורמי ממשל ממשרד התחבורה, הגנת הסביבה, האוצר ומשרד רוה"מ. בסדנה סקרנו את מהפכת התחבורה והשפעת ה-MaaS על מעסיקים, למדנו על יתרונות הקארפול ודרכי ההטמעה בארגון תוך התמקדות בסיפורי הצלחה. כמו כן, הצגנו חלופות נוספות כגון רכב שיתופי והרחבנו על התועלות הצומחות לארגון מהטמעת רכב חשמלי. ברמה האסטרטגית, למדנו כיצד ניתן לבצע סקרים ופיילוטים שמשפיעים על התנהגות העובדים וכן כיצד ניתן להצטרף לפרויקט "דרך ערך" המתמרץ עובדים להמנע מנסיעה יחידנית בשעות העומס.

בסדנת ההמשך שתתקים ב-17.2.20 נפתח את נושא הערך המשותף, נמשיך בסקירת החלופות בשוק ונעמיק ביישום אסטרטגי של תוכניות תחבורה. לסדנה מוזמנים מנהלים בכירים בחברות מובילות במשק, לצד נציגים ממשרדי רוה"מ, האוצר, התחבורה והגנת הסביבה.

הרשמה לסדנה
 
דרכי הגעה
Deloitte Greenhouse
מגדלי עזריאלי, הבניין העגול - קומה 42
  • 2

Mindspace, Rothschild Blvd 45,

Tel Aviv Israel

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4