top of page

סדנת מעסיקים #2
כלים פרקטיים ליישום תפיסת תחבורה בארגון
פברואר 2020

סדנת המעסיקים השנייה התקיימה ב-17.2.20 במשרדי Deloitte GreenHouse. בה העלנו את החשיבות של יצירת "ערך משותף" אשר שם דגש על יצירת זהות בין המטרות העסקיות לבין הערך החברתי-סביבתי שיוצר הארגון, הדגשנו את מודל המעסיקים החדשים אשר מיישמים פתרונות תחבורה יעילים, מגוונים ויציבים והמשכנו לסקירת החלופות בשוק עם המודלים הנכונים לעסקים לקיימים. בחלק השני של הסדנה העמקנו ביישום אסטרטגי של תוכניות תחבורה והטמעת תוכניות תחבורה יעודיות מתאימות. סיימנו בדיון פורה בו השתתפו מעסיקים, חברות התחבורה ויועצים מהתחום- שכלל שיתוף המצב בקיים, הצפת האתגרים ופירוט דרכי ההתמודדות.

Agenda  (1).PNG
:בשיתוף
deloitte.png
דוברים ומצגות
יניב ריבלין.jpg
Bird לעסקים

מר יניב ריבלין

מנכ"ל Bird ישראל

עותק של ori yogev.jpg
המעסיקים החדשים

מר אורי יוגב 

יו"ר Future Mobility IL 

idan urman.jpg
יצירת ערך משותף

מר עידן אורמן 

 Deloitte -שותף ב

אייל סנטו.jpg
עוברים לאמצעים מקיימים

מר אייל סנטו

יועץ לתחבורה אורבנית UMo

yair brazilay.jpg
One Stop Shop

מר יאיר ברזילי 

מנהל שיווק We.Ride

גיא שר1.jpg
תשתית דיגיטלית לפתרונות תחבורה

מר גיא שר

מנכ"ל Via ישראל

Ran.jpg
התנעת התהליך בארגון

מר רן ברודר 

מ"מ מנכ"ל Future Mobility IL 

אירה הילל.jpg
הדרך החדשה להגיע לעבודה

מר אריה הילל

מנהל תחבורה Amdocs ישראל

תמונות מהסדנה
bottom of page