top of page

סדנאות מעסיקים

הסדנאות מפגישות מעסיקים מכלל המגזרים במטרה לעודד הטמעה ויישום של פתרונות תחבורה יעילים, מגוונים וברי קיימא לעובדיהם.

מרבית הגודש נוצר במהלך זמני ההגעה והיציאה לעבודה. לכן, על מנת לטפל בבעיית הגודש ולקדם MaaS בישראל, אחד הגורמים המרכזיים אותו יש לרתום למהלך הינו המעסיקים הגדולים. פריון העבודה הישראלי נמוך בכ-24% מממוצע

מדינות ה-OECD, כאשר גודש התנועה מהווה מרכיב משמעותי בפער הפריון. מדיניות הגעה ברכב פרטי לבד למקום העבודה אינה ברת קיימא ויש לה השלכות שליליות רבות, הן על הציבור והן על המעסיק (למשל, הוצאות תחבורה וחניה).

עידוד המעסיקים ליישם פתרונות חדשים שמפחיתים את הגודש, לא רק ישפרו את מצב הניידות אלא יגבירו את המודעות הציבורית. עובדים בחברות גדולות הם לרב Early-Adopters, והתנסותם במגוון האלטרנטיבות תהווה פתח להטמעה בקרב מרבית הציבור בשלב מאוחר יותר. כמו כן, המעסיקים יוכלו להפחית את הוצאות התחבורה ושיעורי פליטות גזי החממה.

7 סדנאות                   140 מעסיקים 

תחבורה חשמלית בקרב מעסיקים

  12 בדצמבר 2021
 

הזמנה סדנת מעסיקים דצמבר.jpg

הפחתת גודש התנועה בעזרת מעסיקים

  22 בנובמבר 2021
 

1לאתר הזמנה סדנת מעסיקים נובמבר.jpg

תחבורה חכמה בארגונים

  14 בינואר 2021
 

הזמנה חדשה, שעתיים.jpg

שיטות עבודה ושיקולים 

במעבר לסביבת עבודה היברידית

  23 בנובמבר 2020

image001 (3).png

עבודה מרחוק -

מאתגר להזדמנות

  9 ביוני 2020

%25D7%2594%25D7%2596%25D7%259E%25D7%25A0

כלים פרקטים ליישום תפיסת תחבורה בארגון

   17 בפברואר 2020

2 Agenda 17.2.png

אלטרנטיבות תחבורה
למעסיקים

   23 בדצמבר 2019

Employers Workshop Agenda.PNG
bottom of page