top of page

מדדי Future Mobility IL

מד פקק - תמונת שער.png
מד מדיניות התחבורה העולמי - תמונה.png
rrrr.1-800.jpg

מד פקק

 Future Mobility IL דוגלת בקידום מדיניות יעילה ומבוססת נתונים ומחקר. על מנת לבצע מעקב קבוע אחר התקדמותה של מדינת ישראל במעלה סולם הניידות העולמי, אנו מייצרים מדדים אשר יאפשרו לציבור הישראלי להבין בצורה הטובה ביותר את ההשפעה של לשינויי מדיניות איכותיים על החיים בישראל. 

מדד ה-MAAS 

מדד מדיניות התחבורה העולמי

bottom of page