מיקרו מוביליטי

שימוש בכלים דו גלגליים להתניידות עירונית ובינ-עירונית הוא פתרון לפקקים בכבישים שמאטים את התנועה ברכבים ממונעים. חשמול הכלים ופריחתם של השירותים השיתופיים הגבירו את השימוש בכלים אלו, אך הרגולציה, התשתיות והתמריצים מאחרים לתת מענה להתפתחות המהירה.
 

החזון - קל ירוק ומהיר בעיר 
Future Mobility IL רואה בכלי התחבורה הזעירים פתרון קל להטמעה, ירוק ומהיר להתניידות בערים והשלמת מערך התחבורה הציבורית בישראל. אנו פועלים להטמעת מיקרו מוביליטי ככלי תחבורה מן השורה: התאמת המרחב הציבורי - סלילת שבילים ומקומות חניה ייעודיים, התאמת הרגולציה למען ביטחונם של הנוסעים ועוברי הדרך הנוספים, שימוש בטכנולוגיות ובאפליקציות לשיתוף כלים זעירים, הטמעת שירותים שיתופיים בערים נוספות והגדלת הקישוריות לאמצעי תחבורה ציבורית מרכזיים.

רוצה לקדם הטמעת תחבורה זעירה בישראל?

מאת Future Mobility IL

09\2020

מענה עיריית תל אביב-יפו - רגולציית קורקינטים - חיוב בקסדות

מכתב מענה מטעם עיריית תל אביב-יפו בנוגע לפנייתנו בבקשה לדחות את חיוב חלוקתן של קסדות שיתופיות.

09\2020

מכתב לעיריית תל אביב-יפו - רגולציית קורקינטים שיתופיים - חיוב בקסדות

מכתב ששלחנו לעיריית תל אביב-יפו ובו בקשה לדחות את החיוב בחלוקת קסדות שיתופיות על ידי החברות.

08\2020

מכתב למנהל הרשות לתחבורה בעיריית ת"א - פיילוט סיירת לסידור כלים שיתופיים

מכתב את המציג פנייתנו לעירייה בבקשה לקיים פיילוט שיאפשר לחברות הכלים השיתופיים מעורבות גוברת בסידור הכלים במרחב הציבורי במטרה להפחית את הצורך ההולך וגובר של העירייה בקיום אכיפה.

06\2020

מכתב למנכ"ל עיריית תל אביב - החרמת קורקינטים והצעת ייעול אכיפה 

מכתב המציג הצעתנו לשינוי מדיניות האכיפה בנוגע לקורקינטים ברחבי תל אביב.

05\2020

מכתב לשר התחבורה - פיילוט דו גלגלי 

מכתב המציג הצעתנו לקידום פיילוט לסיבסוד נסיעות ברכבים דו גלגליים בערי הפריפריה.

07\2019

מכתב למנהל הרשות לתחבורה בעיריית ת"א - הסדרת כלים שיתופיים בעיר

מכתב המציג הצעתנו להסדרת נושא חניית הכלים השיתופיים בעיר ולהקמת פורום משותף לחברות המיקרו מוביליטי והעירייה.

02\2019

מכתב לרכבת ישראל - קול קורא לאפניים חשמליים בשטחי הרכבת

מכתב המציג הצעתנו לשינוי סעיפים שונים מתוך הקול הקורא.

12\2018

מכתב ליו"ר ועדת הכלכלה - חבישת קסדה באופניים וקורקינטים חשמלים

מכתב המצחג את המלצתנו בנושא חיוב חבישת קסדה במהלך השימוש בכלים דו גלגליים.

10\2018

מכתב ליו"ר ועדת הכלכלה - רגולציה לאופניים חשמליים

מכתב המציג את הצעתנו לאימוץ רגולציה וקידום פעולות בנושא האופניים החשמליים.

עוד בנושא

07\2019

קול קורא הסדרת קורקינטיים שיתופיים

הסדרה לתחום הפעלת הקורקינטים השיתופיים בעיריית תל אביב.

06\2019

דו"ח חברת Bird תל אביב - 2019

נתונים אודות השימוש ב-9 חודשי הפעילות הראשונים.

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4