top of page

התוכנית לחילוץ ישראל מהפקקים

Future Mobility IL מציעה תוכנית מפורטת ומקיפה לחילוץ ישראל מהפקקים אשר כוללת מהלכי מדיניות ברי יישום שצפויים להפוך את החזון למציאות. התכניות מתמקדות במהלכים בעלי פוטנציאל גבוהה למימוש בטווח קצר עד בינוני של מספר שנים בודדות, בעלי כדאיות כלכלית והיתכנות תקציבית.

הצלחה בהטמעת מהפכת התחבורה בישראל תביא להקלה משמעותית של הגודש בכבישי ישראל, העלאת שיעור הצמיחה והפריון, ורווחה כלכלית וכללית לפרט ולחברה.

Future Mobility מזמינה את כל השותפים לחזון להצטרף כחברים לארגון, או להנות מליווי מקצועי שנשען על המומחיות והידע של הארגון.

Train Station
תכנית התחבורה לממשלה הקרובה

אפריל 2021

London Reflections
מצגת התכנית לחילוץ ישראל מהפקקים

ינואר 2020

Capture.JPG
התכנית לחילוץ ישראל מהפקקים

ינואר 2019

Capture.JPG
Solving Israel's Traffic congestion Full plan

January 2019

תוכנית לחילוץ ישראל מהפקקים תמונה.png
התכנית לחילוץ ישראל מהפקקים 

ינואר 2020

FMI MAGAZIN.PNG
מגזין בנושא התכנית לחילוץ ישראל מהפקקים 

יוני 2019

תמונה2.png
מצגת התכנית לחילוץ ישראל מהפקקים

ינואר 2019

KKK.JPG
Solving Israel's Traffic congestion Presentation

January 2019

bottom of page