top of page
At the Station

מחקר מאת Future Mobility IL:

מדד ה-MaaS הלאומי

כחלק מהמחויבות שלנו לקידום פתרונות תחבורה חכמים יצרנו את
מדד ה-MaaS הלאומי אשר יבחן את התקדמותה של ישראל במעלה מהפכת ה-MaaS ביחס למדינות אחרות בעולם.

בחרנו 7 מדינות בעולם אשר נמצאות בדרגות שונות של הטמעה של פתרונות MaaS, הצבנו קטגוריות אשר מבטאות התקדמות בתחום ושכללנו את כל אחת מהן כמרכיב בר ציון, זאת על מנת לאפשר לבעלי העניין לקבל השוואה ברורה ומקיפה ולגזור מתוכה מסקנות שיאפשרו את התקדמותה של ישראל אל עבר מהפכת ה-MaaS

מהפכת הניידות כשירות

מדד זה בוחן את ישראל בכללותה ואת מטרופולין תל אביב בפרט ביישום והטמעת תפיסת ה-MAAS. מטרתו הינה למדוד את יישום והטמעת התפיסה בישראל, ולעקוב אחר התקדמותה לאורך זמן. יישום תפיסה זו יוביל לצמצום עומסי התנועה ולחסכון כלכלי למשק בניידות נגישה וחכמה. בנוסף, להפחתת תאונות ודרכים ונזקיהן ולהקטנת פליטות המזהמים לסביבה. כמו כן, להגדלת הנגישות לניידות ולצמצום פערים חברתיים. במקביל לישראל, לצורך בקרה ונרמול ההתקדמות נמדדו גם 7 מדינות ומטרופולינים מרחבי העולם שנבחרו בשל היותם מעודדים ומיישמים ניידות ברת קיימא ומערכות תחבורה יעילות וחדשניות: בריטניה (לונדון), אוסטרליה (סידני), ארצות הברית (לוס אנג'לס), סינגפור, איטליה (רומא), הולנד (אמסטרדם) ושבדיה (שטוקהולם). המדד מבוסס על 6 מרכיבים מרכזיים, אותם מדדנו. בכל אחד מהמרכיבים הללו אנו בוחנים את יישום תפיסת ה-MaaS כפרמטר משמעותי אחד שמעיד על ההתקדמות בתחום.

bottom of page