אגרות גודש? קודם תשקיעו בתשתיות תחבוה ציבורית

טור דעה של סבר פלוצקר בנושא אגרות הגודש והתחבורה הציבורית

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4