top of page

אגרות גודש? קודם תשקיעו בתשתיות תחבוה ציבורית

טור דעה של סבר פלוצקר בנושא אגרות הגודש והתחבורה הציבורית

bottom of page