דוח OECD: גביית אגרות גודש תועיל לשיפור בעיית הפקקים בישראל

כתבה בנושא כנס אגרות הגודש שערכנו יחד עם ארגון ה-OECD