התוכנית של רשות המסים תצמצם את השימוש במכוניות החשמליות

כתבה בנושא מתווה המיסוי לרכב חשמלי בישראל