יישום אגרת גודש תפחית את העומס בכבישי ישראל

כתבה בנושא כנס אגרות הגודש שערכנו יחד עם ארגון ה-OECD

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4