top of page

משרד המשפטים רשם את אפליקציות התשלום בתחבורה ציבורית ואז התכחש אליהן

​כתבתם של אודי עציון וליאור גוטמן מעיתון "כלכליסט" בנושא המעבר לשימוש באפליקציות תשלום עבור תחבורה  ציבורית והקשיים משרדי הממשלה להתמודד עם נושא הגנת הפרטיות.

bottom of page