נתונים חדשים על נתיב הקארפול: בכמה הוא באמת מקצר את הנסיעה בכביש החוף?

כתבה בנושא נתיב פלוס ונתוני המד פקק

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4