נתונים חדשים על נתיב הקארפול: בכמה הוא באמת מקצר את הנסיעה בכביש החוף?

כתבה בנושא נתיב פלוס ונתוני המד פקק