top of page

סיוט התחבורה הציבורית

שכונות ויישובים רבים בפריפריה מנותקים מתחבורה ציבורית, ועד שמגיע אליהם אוטובוס, הוא מאריך את הדרך

bottom of page