פול גז: למרות הביקורת בעולם, בכירים במשק דוחפים להכנסת אובר לישראל.

כתבה בנושא כנס חולץ פקקים דצמבר 2019

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4