פול גז: למרות הביקורת בעולם, בכירים במשק דוחפים להכנסת אובר לישראל.

כתבה בנושא כנס חולץ פקקים דצמבר 2019