top of page

פיוצ'ר מוביליטי: להעלות את קיבולת הנוסעים באוטובוס

משרד התחבורה דוחה את ההמלצה להעלות את מגבלת הנוסעים לכ-35 נוסעים באוטובוסים עם מקומות ישיבה בלבד ול-50 באוטובוסים הכוללים מקומות עמידה גם מגבלת ההזמנה ברכבות תישאר

bottom of page