top of page

תוספת נתיבים לתחבורה ציבורית מקטינה את העדיפות לרכב הפרטי

כתבה בנושא המכתב ששלחנו לשר התחבורה בנושא נתיבי תחבורה ציבורית

bottom of page