תזכיר חוק - ניסויים בכלי רכב אוטונומיים

בתאריך 19.08.2020 פרסם משרד התחבורה את תזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 129)(ניסויים ברכב עצמאי).


פרסום התזכיר הינו צעד חשוב קדימה במהפכת התחבורה בישראל ואנו ב-Future Mobility IL נקיים דיון סביב תזכיר החוק ונגבש את עמדתנו.

התזכיר יהיה פתוח להערות הציבור עד ליום 09.09.2020.26 צפיות

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4