top of page
 המועצה הציבורית הראשונה
בתאריך 18/12/18 התכנסה לראשונה הועדה הציבורית של Future Mobility.
הועדה, המורכבת משותפינו לדרך ומומחים בתחום התחבורה והממשל,
התכנסה על מנת לדון בתכנית הלאומית לחילוץ ישראל מהפקקים שעתידה להתפרסם בשבועות הקרובים.
חברי הועדה העלו הצעות מעולות לגיבוש וטיוב התכנית וראו בתכנית מתכללת זו כאחת שתפתור את  משבר התחבורה בישראל. 
תמונה2.jpg
bottom of page