המועצה הציבורית השנייה
בתאריך 2019\06\25 התכנסה הועדה הציבורית השנייה של Future Mobility.
הועדה השנייה עסקה בהצגתה של התכנית הממשלתית בתחום התחבורה ובבחינת היעדים שהוצבו בתכנית הממשלתית אל מול היעדים אותם הצבנו לאור המחקר שערכנו במסגרת כתיבתה של "התכנית הלאומית לחילוץ ישראל מהפקקים"

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4