top of page
יום עיון - אגרות גודש
בתאריך 1.12.2019 ערכנו יום עיון בעקבות פרסומו של דו"ח ה-OECD בעניין אגרות גודש והמודלים ליישומן בישראל.
במהלך היום הוצגו עיקרי הדו"ח לקהל המשתתפים וכן נידונו לעומק האופציות העולות ממנו ליישום: החלת אגרות גודש במבנה של שלוש טבעות סביב תל אביב וגביית אגרה בעבור המעבר ביניהן או החלת אגרת גודש עבור הכניסה לרצועת הקילומטר המקיף את תל אביב וגבייה בהתאם לעומס ברגע הנתון. בנוסף, המליץ הדו"ח על בחינת האפשרות לנהל את סוגיי אגרות הגודש באמצעות אפליקציה מבוססת GPS
הזמנה - יום עיון OECD.jpg
bottom of page