top of page

ימי עיון

ימי עיון המפגישים בעלי עניין רלוונטיים ליום שמטרתו בחינת המדיניות הקיימת לישראל לאור המידע וההתפתחויות בארץ ובעולם בתחום התחבורה.

ימי עיון ומועצות ציבוריות הינם חלק משמעותי מפעילותה של Future Mobility IL.
בימים אלו אני מכנסים את שותפינו לדרך ואת הגורמים הרלוונטיים לקידום מהפכת התחבורה בישראל במטרה לבחון את פעילות הממשלה ביחס למטרות אותן הצבנו לעצמנו לקדם בתכנית הלאומית לחילוץ ישראל מהפקקים. קיומם של אירועים אלו מאפשר לנו לבצע מעקב אחר ביצוע פעולות, קידום מדיניות ממשלתית והשינויים הנדרשים בשוק התחבורה הישראלית ובעקבות זאת למקד את מאמצינו בצורה חכמה יותר.

מיסי גודש- מתאים לישראל?

 25 ביולי 2021

הזמנה מיסי גודש.png

ועדה ציבורית - תוכנית התחבורה לממשלה הקרובה

 19 באפריל 2021

המנה.png

דיון מקצועי - אפליקציית MaaS

 10 בפרואר 2021

הזמנה_אפליקצייתMaaS (1).png

יום עיון OECD - אגרות גודש

  1 בדצמבר 2019

יום עיון OECD.jpg

המועצה הציבורית השנייה
 19 ביוני 2019

pexels-photo-1181406.jpeg

המועצה הציבורית -

הקמת Future Mobility IL
18 בדצמבר 2018

DSC_5218.JPG
bottom of page