top of page
Car Singing

תחבורה שיתופית

נתוני היוממות בישראל מדאיגים: כ-61% מהיוממים בישראל מגיעים לעבודה ברכב פרטי, כאשר מקדם המילוי הממוצע עומד על 1.2 אנשים ברכב - מקדם מילוי מהנמוכים בעולם!
העלאת מקדם המילוי ל-1.5 תפתור את גודש התנועה בישראל.
 

החזון - גמישות מריבית בעלות נמוכה 

Future Mobility IL מקדמת שימוש בתחבורה שיתופית בישראל כחלופה זולה ויעילה לנסיעה יחידנית ברכב פרטי במטרה להפחית את הגודש בכבישים ואת זיהום האוויר בישראל, תוך הגדלת היצע השירותים ופתרונות ל"קילומטר האחרון" שעומדים לרשות האזרחים. אנו מובילים יישום של מדיניות אחראית לנסיעה משותפת תוך עבודה מול כלל הגורמים במשק במטרה ליצור תמריצים להפחתת נסיעה יחידנית ברכב פרטי, לאפשר הטמעת טכנולוגיות חדשות המאפשרות קארפולינג, שיתוף נסיעות מסחריות לפי-דרישה, שיתוף רכבים והפעלת שאטלים לעובדים.

מעוניינים להעלות את מקדם המילוי בישראל? רוצים לקדם תחבורה שיתופית בישראל?

מאת Future Mobility IL

03\2020

מצגת - תחבורה שיתופית חסמים ומודלים מהעולם

מצגת מתוך הועדה המקצועית שערכנו בנושא בה הוצגו תובנות בנוגע להטמעת תחבורה שיתופית בישראל וכן הוצגו החסמים העיקריים איתם יש להתמודד כחלק מתהליך הטמעה.

10\2019

מכתב לשר התחבורה - "נתיב פלוס"

מכתב פנייה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים בברכה על החלטתו לקדם את פיילוט "נתיב פלוס" והצעה להרחבת הפיילוט לאזורים נוספים.

08\2019

מצגת - מיקרו טרנזיט

מצגת מתוך הועדה המקצועית שערכנו בנושא בה הצגנו מודלים לניהול מיקרו טרנזיט המיושמים ברחבי העולם וכן הצגנו את השירותים הקיימים כיום בישראל ואת החסמים הקיימים להטמעת השירות בצורה מעמיקה ויעילה יותר.

06\2019

סקר - הפעלת תחבורה שיתופית בישראל

סקר עומק שערכנו יחד עם המכון לגיאוקרטוגרפיה הבוחן את התמיכה בקיומה של תחבורה ציבורית בקרב הציבור הישראלי.

01\2019

מסמך - תחבורה שיתופית לרכבת

מסמך שנשלח להנהלת רכבת ישראל המפרט את הצעתנו לניהול מערך נסיעות שיתופיות לתחנות רכבת ברחבי הארץ.

עוד בנושא

05\2019

נייר עמדה - הצעה לעדכון הרגולציה בענף המוניות

נייר עמדה שהפיקו מיכאל ריטוב וזאב קריל בנושא פתיחת השוק לתחרות מצד האפליקציות הסעות.

03\2019

מצגת - היבטי רגולציה לתחבורה שיתופית

מצגת שהפיק פורום "קהלת" לטובת ועדה מקצועית שערכנו בנושא.

bottom of page