צוות

מייסדים

רן ברודר

סמנכ"ל

מיכל גלברט

מנכ"לית

שי ידגר
רכז פרויקטים

אסף חרל"פ

מייסד

אורי יוגב

מייסד ויו"ר

דירקטוריון

כרמלה אבנר

בועז צפריר

נורית ברמן

רענן סעד

יוליה מרוז

מיכל צוק

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4