צוות

נועה לינדנר
מנהלת פרויקטים

שי ידגר
רכז פרויקטים

מייסדים

מיכל גלברט

מנכ"לית

אסף חרל"פ

מייסד

אורי יוגב

מייסד ויו"ר

דירקטוריון

כרמלה אבנר

בועז צפריר

נורית ברמן

רענן סעד

יוליה מרוז

מיכל צוק

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4