top of page
ועדה ציבורית - תוכנית התחבורה לממשלה הקרובה
בתאריך ה-19.04.2021 התקיימה ועדה ציבורית של Future Mobility IL. בועדה הצגנו את תוכנית התחבורה לממשלה הקרובה.  הוועדה מונה קשת רחבה של בעלי עניין ומומחים בתחום התחבורה, מטרתה לדון בתוכניות הפעולה שעל החברה לקדם בממשלה הקרובה, בחינת המטרות, היעדים, המהלכים הנדרשים וכיצד ליישמם. במהלך הועידה הוצגו תוכניות הארגון והתקיים דיון בנושא.
המנה.png
bottom of page