City Skyline

רשויות מקומיות

במקומות רבים ברחבי העולם הוקמו רשויות מטרופוליטניות כדי לטפל בבעיות ובצרכים המשותפים של תושביהן. הרשויות מטפלות בתכנון, ביצוע ובקרה של תכניות תחבורה המבוססות ראיה הוליסטית של משתמשי הדרך. בישראל, מקומן של הרשויות המקומיות בתכנון והפעלה של התחבורה בשטחן הינו מצומצם, אך התפתחות של שירותי תחבורה חדשים כחלק מעולם ה-MaaS מגדיל את יכולתן של הרשויות להוביל מהפכת ניידות בשטחן.
 

החזון - פעולה מקומית לחדשנות תחבורתית 

Future Mobility IL מסייעת לרשויות מקומיות לפתח ידע, כלים, תכניות ומודלים להטמעה ויישום של פתרונות תחבורה מקיימים וחדשניים: העדפה לתחבורה ציבורית, הטמעת טכנולוגיות חדשות, העלאת השימוש בדו גלגלי באופן בטיחותי, הגעה ירוקה לאזורי תעסוקה, פיתוח כלי מדידה, הכשרות לבעלי תפקידים ופתרון חסמים. זאת לצד קידום יוזמה להקמת רשויות מטרופוליניות. אנו מאמינים כי ההתקדמות בישראל לעבר מודל ה-MaaS, יאפשר את הפיכתן של הרשויות המקומיות לכוח מניע מרכזי בתכנון ויישום מדיניות התחבורה בשטחן.

רוצה להצעיד את הרשות המקומית שלך אל העתיד?

מאת Future Mobility IL

03\2020

סיור מנכ"לי רשויות מקומיות ללנדון

פרטים אודות הסיור, לו"ז וכן פרטי האג'נדה (נדחה בשל משבר הקורונה).

עוד בנושא

07\2020

סקר דפוסי השימוש בתחבורה השנתי של עיריית ונקובר - 2019

סקר שנתי שהופק עבור עיריית ונקובר אשר מנתח את דפוסי השימוש בתחבורה ברחבי העיר במטרה לאפשר לעירייה לעצב את מדיניות התחבורה שלה בצורה מדוייקת ומוכוונת מחקר ונתונים.

03\2020

מצגת - מפגש הכנה למשלחת מנכ"לי הרשויות המקומיות ללנדון

מצגת מאת משרד האוצר, אגף תקציבים.

12\2019

תכנית עיר ללא רכבים - עיריית אוסלו

מסמך שהפיקה עיריית אוסלו כחלק מתכנית "מחייה ללא כלי רכב" על פיה העירייה תפעל להגדלת המרחבים הציבוריים העירוניים על חשבון השטחים המיועדים לנסיעת וחניית כלי רכב.

04\2019

סקר דפוסי השימוש בתחבורה השנתי של עיריית ונקובר - 2018

סקר שנתי שהופק עבור עיריית ונקובר אשר מנתח את דפוסי השימוש בתחבורה ברחבי העיר במטרה לאפשר לעירייה לעצב את מדיניות התחבורה שלה בצורה מדוייקת ומוכוונת מחקר ונתונים.

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4