top of page
Business Meeting
Graphic Designers

מעסיקים במשק

מהפכת ה-MaaS מביאה בשורות משמעותיות בנושא ההגעה לעבודה. לצד הממשלה והרשויות המקומיות, למעסיקים יש פוטנציאל השפעה גדול על דפוסי ההגעה לעבודה של עובדיהם, איתם הם נמצאים בקשר הדוק. בנוסף, הגודש בכבישים משפיע לרעה על פריון העבודה הישראלי ומגביר את הצורך של מעסיקים לחפש פתרונות ניידות מהירים ויעלים עבור עובדיהם.
 

החזון - מעסיקים מובילים שינוי

Future Mobility IL מסייעת למעסיקים לפתח ידע, כלים, תכניות ומודלים להטמעה ויישום של פתרונות תחבורה מקיימים וחדשניים, תוך הפחתת עלויות וחסכון כלכלי. הארגון מקיים כנסים, הכשרות והדרכות בנושא, ומציע ליווי צמוד למעסיקים ביצירת תכניות תחבורה יעילות לארגון ולעובדיו. בנוסף, הארגון מייצר שיתופי פעולה לפתרונות ברמה המקומית, האזורית והארצית ומייצר הזדמנויות לקידום הנושא. אנו מאמינים כי סקטור המעסיקים בישראל ישמש כקטר המוביל במהפכת התחבורה בישראל. 

רוצה להוביל את השינוי במודל התעסוקה בישראל?

מאת Future Mobility IL

05\2020

תוצאות סקר מנהלים בנושא עבודה מרחוק

סקר שנערך באפריל ופנה למנהלים בכירים בחברות גדולות אשר מספק מידע על מלהכים שהתבצעו בחברות בעת המעבר לעבודה מהבית, האתגרים אותם חוו, ההשפעה על טיב התעסוקה ודעתם בנוגע להמשך המדיניות של העבודה מרחוק.

02\2020

מצגת - הטמעה וקידום רכבים חשמליים בקרב מעסיקים

מצגת מהועדה המקצועית שערכנו בנושא ובה סקירת החסמים והפתרונות אודות חשמול צי הרכבים בקרב המעסיקים.

02\2020

מסמך מסכם - סדנאות מעסיקים

מסמך המסכם את תכני המפגשים בשתי סדנאות המעסיקים שהתקיימו. במסמך מפורטים פתרונות תחבורה אלטרנטיביים לרכב הפרטי הקיימים בשוק ונגישים למעסיקים וכן מפורטים דרכי יישום אסטרטגיה של תוכניות תחבורה בארגון.

עוד בנושא

04\2020

דו"ח - יישום מדיניות עבודה מרחוק בישראל

סיכום ותובנות של ועדת מומחים, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה.

bottom of page