top of page
web-sketch9.png

Future Mobility IL

מעצבים את עתיד הניידות בישראל

Future Mobility IL היא חברה לתועלת הציבור שמטרתה להפוך את ישראל למובילה עולמית בהטמעת ויישום מהפכת התחבורה, בהטמעת MaaS (ניידות כשירות), ובאפשור חלופות ניידות.
 

  • צמצום עומסי התנועה

  • חסכון כלכלי למשק בניידות נגישה וחכמה

  • הגדלת הנגישות לניידות וצמצום פערים חברתיים

  • הפחתת תאונות דרכים ונזקיהן  

  • הקטנת פליטת מזהמים לסביבה

מצב התחבורה בישראל

ישראל נמצאת בפיגור משמעותי במצב התחבורה ביחס למדינות רבות בעולם המערבי, ונחשבת למדינה הפקוקה ביותר מבין מדינות ה-OECD. פיתוח תשתיות להסעת המונים אורך זמן רב, ובינתיים גודש הכבישים הולך וגובר בזמן שהתחבורה הציבורית עומדת בפקק וחלופות הניידות לרכב פרטי מעטות.

 

מחקרים שונים מהשנים האחרונות מעריכים כי גודש הפקקים מהווה אובדן כלכלי בסך של כ-50 מיליארד שקלים בשנה בגין אובדן שעות עבודה ופנאי, גידול בתאונות הדרכים וזיהום אוויר. פריון העבודה הישראלי, כתוצאה מגודש התנועה, נמוך בכ-24% ממוצע ה-OECD.

ללא השקעה בהגדלת האלטרנטיבות לשימוש ברכבים הפרטיים, חוקרים חוזים כי בשנת 2030 אנשים ישהו בכבישים 60 דקות יותר מאשר היום. הנזק הכלכלי המוערך במצב זה יעמוד על כ-70 מיליארד שקלים בשנה.

Highway
איילון פנוי.jpg

מחלצים את ישראל מהפקקים

החזון של Future Mobility IL הוא להפוך את ישראל מהמדינה המובילה בפקקים במדינות העולם המפותח, למובילה בחדשנות וביישום פתרונות מקיימים בתחום התחבורה.

 

הארגון שם לו למטרה לשנות את מדיניות התחבורה של הממשלה, השלטון המקומי, והמגזר העסקי, ולהפוך את ישראל למובילה עולמית בישום מהפכת התחבורה באמצעות:

  • יצירת פלטפורמות רחבות המאגדות את כל מחזיקי העניין בתחום.

  • זיהוי ובטיפול בחסמים רגולטוריים מול כלל הגורמים הרלוונטיים במשק.

  • יצירת הזדמנויות ליישום והטמעה של פתרונות תחבורה מקיימים לישראל. 

  • יצירת ידע מקצועי, ייעוץ וליווי מקצועי לגופי ממשל, רשויות מקומיות ומעסיקים.

הישגים והצלחות

Man on Electric Scooter

הטמעת שירותי קורקינט שיתופיים בתל אביב והסדרת הרגולציה בתחום

Electric Car Battery Charging

הסדרת מתווה מיסוי לרכב חשמלי
והסרת חסמים בתשתיות הטעינה

Data Cloud

התחלת פיילוטים של תחבורה ציבורית גמישה לפי-דרישה

Cell Phones

הסרת חסמים רגולטורים ואפשור פתיחת מכרז של משרד התחבורה לתשלום בסלולר בתחב"צ

Road

התחלת פרויקט "נתיב פלוס" וסימון נת"צים מוגבר ברשויות מקומיות

Car Interior

פיתוח מפת דרכים רגולטורית להטמעת רכבים אוטונומיים בישראל

IMG_20191201_162255.jpg

שיפור והגברת השיח על אגרות גודש בכנס "חולץ פקקים" וביום עיון בשיתוף אגף תקציבים באוצר וה-OECD

כוורת סופית.png

יצירת פלטפורמה ראשונה מסוגה המאגדת את כלל בעלי העניין

person-holding-chart-and-bar-graph-66961

פיתוח ופרסום "מד פקק" למדידת והשוואת זמני נסיעה בזמן אמת, ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית בשעות העומס

bottom of page