web-sketch9.png

Future Mobility IL

מעצבים את עתיד הניידות בישראל

Future Mobility IL היא חברה לתועלת הציבור שמטרתה להפוך את ישראל למובילה עולמית בהטמעת ויישום מהפכת התחבורה, בהטמעת MaaS (ניידות כשירות), ובאפשור חלופות ניידות.
 

 • צמצום עומסי התנועה

 • חסכון כלכלי למשק בניידות נגישה וחכמה

 • הגדלת הנגישות לניידות וצמצום פערים חברתיים

 • הפחתת תאונות דרכים ונזקיהן  

 • הקטנת פליטת מזהמים לסביבה

מצב התחבורה בישראל

ישראל נמצאת בפיגור משמעותי במצב התחבורה ביחס למדינות רבות בעולם המערבי, ונחשבת למדינה הפקוקה ביותר מבין מדינות ה-OECD. פיתוח תשתיות להסעת המונים אורך זמן רב, ובינתיים גודש הכבישים הולך וגובר בזמן שהתחבורה הציבורית עומדת בפקק וחלופות הניידות לרכב פרטי מעטות.

 

מחקרים שונים מהשנים האחרונות מעריכים כי גודש הפקקים מהווה אובדן כלכלי בסך של כ-50 מיליארד שקלים בשנה בגין אובדן שעות עבודה ופנאי, גידול בתאונות הדרכים וזיהום אוויר. פריון העבודה הישראלי, כתוצאה מגודש התנועה, נמוך בכ-24% ממוצע ה-OECD.

ללא השקעה בהגדלת האלטרנטיבות לשימוש ברכבים הפרטיים, חוקרים חוזים כי בשנת 2030 אנשים ישהו בכבישים 60 דקות יותר מאשר היום. הנזק הכלכלי המוערך במצב זה יעמוד על כ-70 מיליארד שקלים בשנה.

פקקים בבגין.jpg
איילון פנוי.jpg

מחלצים את ישראל מהפקקים

החזון של Future Mobility IL הוא להפוך את ישראל מהמדינה המובילה בפקקים במדינות העולם המפותח, למובילה בחדשנות וביישום פתרונות מקיימים בתחום התחבורה.

 

הארגון שם לו למטרה לשנות את מדיניות התחבורה של הממשלה, השלטון המקומי, והמגזר העסקי, ולהפוך את ישראל למובילה עולמית בישום מהפכת התחבורה באמצעות:

 • יצירת פלטפורמות רחבות המאגדות את כל מחזיקי העניין בתחום.

 • זיהוי ובטיפול בחסמים רגולטוריים מול כלל הגורמים הרלוונטיים במשק.

 • יצירת הזדמנויות ליישום והטמעה של פתרונות תחבורה מקיימים לישראל. 

 • יצירת ידע מקצועי, ייעוץ וליווי מקצועי לגופי ממשל, רשויות מקומיות ומעסיקים.

הישגים והצלחות

הטמעת שירותי קורקינט שיתופיים בתל אביב והסדרת הרגולציה בתחום

הסדרת מתווה מיסוי לרכב חשמלי
והסרת חסמים בתשתיות הטעינה

התחלת פיילוטים של תחבורה ציבורית גמישה לפי-דרישה

הסרת חסמים רגולטורים ואפשור פתיחת מכרז של משרד התחבורה לתשלום בסלולר בתחב"צ

התחלת פרויקט "נתיב פלוס" וסימון נת"צים מוגבר ברשויות מקומיות

פיתוח מפת דרכים רגולטורית להטמעת רכבים אוטונומיים בישראל

שיפור והגברת השיח על אגרות גודש בכנס "חולץ פקקים" וביום עיון בשיתוף אגף תקציבים באוצר וה-OECD

יצירת פלטפורמה ראשונה מסוגה המאגדת את כלל בעלי העניין

פיתוח ופרסום "מד פקק" למדידת והשוואת זמני נסיעה בזמן אמת, ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית בשעות העומס

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

 • 5
 • 6
 • 4