top of page

סדנת מעסיקים #3
עבודה מרחוק - מאתגר להזדמנות
יוני 2020

סדנת המעסיקים השלישית התקיימה ב-09.06.2020 כסדנה וירטואלית ובה עסקנו בהרחבה בזדמנויות שנוצרו בשוק העבודה כתוצאה המעבר הכפוי למודל עבודה מרחוק. הסדנה הדגישה את המסקנות שעלו מתוך סקר מעסיקים שערכנו, אשר הראה כי המעבר לעבודה מרחוק טומן בחובו יתרונות רבים שביניהם עלייה בפריון העבודה וחסכון משמעותי בהוצאות המעסיק.

%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20-%20%D7
:בשיתוף
תמונות מהסדנה
workshop3.PNG
bottom of page