"הפער בין התחבורה הציבורית לפרטית החריף"

כתבה בה מוצגים נתונים שאספנו במסגרת פרויקט "מד פקק" אשר משווים את נתונים התחבורה הציבורית והרכב הפרטי בין חודשים נובמבר 2019 לנובמבר 2020