top of page

בניו יורק ישלמו על כניסה לאזורים פקוקים - בישראל הפוליטיקאים עדיין נרתעים

כתבה בנושא יישומן של אגרות גודש בישראל

bottom of page