בניו יורק ישלמו על כניסה לאזורים פקוקים - בישראל הפוליטיקאים עדיין נרתעים

כתבה בנושא יישומן של אגרות גודש בישראל

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4