top of page

הרשות לתחב"צ פגעה בפרטיות הנוסעים

​כתבתו של עידן יוסף מאתר החדשות News1 בנושא הפגיעה האפשרית בפרטיות כתוצאה מהמעבר הלא מוסדר לשימוש באפליקציות תשלום בתחבורה ציבורית

bottom of page