top of page

ישראל לעולם לא תצליח לספק תחבורה ציבורית טובה ויעילה 24/7

חשיבות התחבורה השיתופית לחיזוק התחבורה הציבורית

bottom of page