top of page

לשלב מסיעים פרטיים בקווי תלמידים

​כתבתו של עידן יוסף מאתר החדשות News1 בנושא שילוב מערך ההסעים הפרטי במערך התחבורה הציבורית ובמערכי הסעות התלמידים

bottom of page