top of page

קורקינטים חשמליים - זאת רק תחילתה של ידידות מופלאה

​על העיריות ללמוד מתהליך ההסדרה בת"א כדי לממש את החזון של ויתור על הרכב

bottom of page