הפתרון המיידי לבעיית הפקקים בישראל - אגרות גודש

​דו"ח חדש של ארגון ה - OECD מציע מודל שיוכל לאפשר לישראל לקדם את יישום שיטת אגרות הגודש

© 2018 FutureMobilityIL. - All Rights Reserved.

  • 5
  • 6
  • 4