top of page

הפתרון המיידי לבעיית הפקקים בישראל - אגרות גודש

​דו"ח חדש של ארגון ה - OECD מציע מודל שיוכל לאפשר לישראל לקדם את יישום שיטת אגרות הגודש

bottom of page