top of page

סדנת מעסיקים #7
תחבורה חשמלית בקרב מעסיקים
יום א' 12.12.2021
10:00-12:00 

ההתתחממות הגלובלית עולה מדרגה ואיתה הפתרונות שבעזרתם ניתן לצמצם פליטות של מזהמים. בסדנה דנו במעבר לתחבורה חשמלית בקרב מעסיקים בישראל בעקבות לקחים מהעולם, הרגלוציה בישראל, סקרנו את היתרונות הכלכליים והסביבתיים, הקשיים וכיצד ניתן להתמודד איתם וכן הפעולות הנדרשות ממעסיקים בכדי לקדם את המעבר. 

הזמנה סדנת מעסיקים דצמבר.jpg

11\2021

מצגת הסדנה - Future Mobility IL

מצגת Future Mobility לסדנת המעסיקים הכוללת סקירה של שוק התחבורה החשמלית בארץ ובעולם.

11\2021

מצגת עידן ליבס - מוסד שמואל נאמן

הזדמנויות ואתגרים במעבר לתחבורה חשמלית בקרב מעסיקים.

11\2021

מצגת רונן יבלון - Geely

תחבורה חשמלית אצל המעסיק, איך עושים את זה נכון?

11\2021

מצגת רן אלויה - Gnrgy

פתרונות טעינה וניהול אנרגיה למעסיקים

מסמך תובנות מרכזיות מהסדנה

המלצות ותובנות עיקריות למעסיקים

bottom of page